Thu , Oct 01 , 2020

'മാറ്റ് കുറയുന്ന ദേശീയ വിദ്യഭ്യാസ നയം ' ചർച്ചാ സംഗമം ഒക്ടോബർ 2 വെള്ളി വൈകിട്ട് 6 ന് | ബാബരി മസ്ജിദ് തകര്‍ത്ത കേസിലെ കോടതി വിധി: ജുഡിഷ്യറി ആര്‍.എസ്.എസിനു കീഴൊതുങ്ങി- ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഫോറം | രാഗാ താളോത്സവം  ഒക്ടോബർ   നാല്  വൈകുനേരം  7 .30  തിലേക്ക് മാറ്റിയ വിവരം സ്നേഹപൂർവ്വം  എല്ലാ പ്രവാസിവിഷൻ പ്രേക്ഷാകരേയും  അറിയിക്കുന്നു ..... | കാണാം സ്നേഹ അജിത്ത്ന്റെ സ്പാനീഷ് ഫ്ലമന്ഗോ- കഥക് നൃത്തം. | പ്രശസ്ത ഗായകൻ ശ്രീ. എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഫ്രറ്റേർണിറ്റി ഓഫ് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. | ഐമാക് കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി | അനശ്വര ഗായകന് സിറോമലബാർ സോസൈറ്റിയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ.... | കൊല്ലം പ്രവാസി അസ്സോസിയേഷന്‍ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു . | ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്ന മറ്റു സംഘടനെയെയോ കൂട്ടായ്മയയെ കുറിച്ചോ ഉള്ള ചർച്ചകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അഭിപ്രായം പറയുന്ന വ്യക്‌തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമാണ്....BKSF | കുറ്റിപ്പുറം എംഇഎസ് എൻജിനീയറിങ് കോളേജ് അലുംനി അസോസിയേഷൻറെ ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ രൂപീകൃതമായി. |

പാലക്കാട്നിവാസികളുടെകൂട്ടായ്മയായപാലക്കാട്ആർട്സ്ആൻഡ്കൾച്ചറൽതിയേറ്റർ( പാക്ട്ബഹ്‌റൈൻ ) ഇന്റർആർട്സ്ഇന്റർനാഷണൽകമ്പനിയുമായിസഹകരിച്ച്‘’ശ്രുതിലയം – 2019’’എന്നപേരിൽനൃത്തസംഗീതോത്സവംസംഘടിപ്പിക്കുന്നു .

 

ജൂൺ14ന്ഇസടൌൺഇന്ത്യൻസ്കൂളിലെജഷൻമാൾഓഡിറ്റോറിയത്തിൽവെച്ച്മുൻവർഷങ്ങളിലെപോലെതന്നെഒരുദിവസംമുഴുവൻനീണ്ടുനിൽക്കുന്നപരിപാടിയായിട്ടാണ്നടത്തപ്പെടുന്നത് .ചെമ്പൈവൈദ്യനാഥഭാഗവതരുടെഅനുസ്മരണാര്ഥംനടത്തപെടുന്നചെമ്പൈസംഗീതോത്സവം, രാവിലെ9മണിക്ക്പ്രശസ്തസംഗീതജ്ഞനുംചെമ്പൈഭാഗവതരുടെപ്രിയശിഷ്യനുമായപത്മശ്രീകെ.ജി. ജയൻഉത്ഘാടനംചെയ്യും. തുടർന്ന്ബഹറിനിൽസംഗീതംഅഭ്യസിക്കുന്നനൂറിൽപരംകുട്ടികളുംഅവരുടെഅധ്യാപകരുംപങ്കെടുക്കുന്നകീർത്തനആലാപനമുണ്ടാകും. അതിനുശേഷംപത്മശ്രീകെ.ജി. ജയൻസംഗീതകച്ചേരിഅവതരിപ്പിക്കും. വൈകിട്ട്6മണിക്ക്പാക്ട്കുടുംബത്തിലെകുട്ടികൾഅവതരിപ്പിക്കുന്നരംഗപൂജയോടെനിളോത്സവംഅരങ്ങേറും.ബഹ്‌റൈനിലെപ്രശസ്തനൃത്തഅധ്യാപികയായസിന്ധ്യരാജനുംസംഘവുംഅവതരിപ്പിക്കുന്നനൃത്തരൂപമാണ്ആദ്യഇനം.  അതിനുശേഷംപാലക്കാടിന്റെതനതുക്ഷേത്രകലാരൂപമായകണ്യാർകളി,‘’ദുബായ്കൂട്ടം’’എന്നകൂട്ടായ്മയിലെപ്രഗത്ഭകലാകാരന്മാർഅവതരിപ്പിക്കും.നിളോത്സവത്തിന്റെമുഖ്യആകർഷണമായ''ജ്ഞാനപ്പാന''യെന്നനൃത്തശിൽപമാണ്അടുത്തഇനം.നിരവധിവേദികളിൽഅവതരിപ്പിച്ചുആസ്വാദകപ്രശംസനേടിയിട്ടുള്ളഈനൃത്തരൂപംഅവതരിപ്പിക്കുന്നത്പ്രശസ്തസിനിമതാരങ്ങളുംനർത്തകരുമായവിനീതുംകുമാരിലക്ഷ്മിഗോപാലസ്വാമിയുംസംഘവുമാണ്.

1 October 2020

Latest News