Thu , Jul 18 , 2024

തണലിന്റെ സൗത്ത് സോൺ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു | കെ.പി.എ സ്നേഹസ്പർശം രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു | പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബഹ്‌റൈൻ കമ്മിറ്റി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. | മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം ആചരിച്ചു | പൊരുതുന്ന കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം: ബഹ്റൈൻ നവകേരള. | 16 വർഷത്തെ ഇളവരസിയുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് സെബുലിംഗം നാട്ടിലേക്ക്......16 വർഷത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഭാര്യക്കോ , മക്കൾക്കോ ഒന്നും വാങ്ങാനോ വഴി ചിലവിനോ എന്തു ചെയ്യും എന്ന ആധിയോടെയാണ് സെബു ലിംഗം നാട്ടിൽ പോവാൻ തയ്യാറാവുന്നത്. | നവ ഭാരത് ബഹറിൻ രക്ത ദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു | ബഹറിൻ സംസ്കൃതി ശബരീശ്വരം ഭാഗ് പ്രസിണ്ടൻറ് സിജുകുമാർ ടിക്കറ്റി നൽകുകയും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യ്തു. | പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് മാതൃകയാണ് ബാബുരാജൻ – കൊല്ലം പ്രവാസി അസ്സോസിയേഷന്‍ | ബഹ്‌റൈൻ നവകേരള ആദരിച്ചു . |

പാലക്കാട്നിവാസികളുടെകൂട്ടായ്മയായപാലക്കാട്ആർട്സ്ആൻഡ്കൾച്ചറൽതിയേറ്റർ( പാക്ട്ബഹ്‌റൈൻ ) ഇന്റർആർട്സ്ഇന്റർനാഷണൽകമ്പനിയുമായിസഹകരിച്ച്‘’ശ്രുതിലയം – 2019’’എന്നപേരിൽനൃത്തസംഗീതോത്സവംസംഘടിപ്പിക്കുന്നു .

 

ജൂൺ14ന്ഇസടൌൺഇന്ത്യൻസ്കൂളിലെജഷൻമാൾഓഡിറ്റോറിയത്തിൽവെച്ച്മുൻവർഷങ്ങളിലെപോലെതന്നെഒരുദിവസംമുഴുവൻനീണ്ടുനിൽക്കുന്നപരിപാടിയായിട്ടാണ്നടത്തപ്പെടുന്നത് .ചെമ്പൈവൈദ്യനാഥഭാഗവതരുടെഅനുസ്മരണാര്ഥംനടത്തപെടുന്നചെമ്പൈസംഗീതോത്സവം, രാവിലെ9മണിക്ക്പ്രശസ്തസംഗീതജ്ഞനുംചെമ്പൈഭാഗവതരുടെപ്രിയശിഷ്യനുമായപത്മശ്രീകെ.ജി. ജയൻഉത്ഘാടനംചെയ്യും. തുടർന്ന്ബഹറിനിൽസംഗീതംഅഭ്യസിക്കുന്നനൂറിൽപരംകുട്ടികളുംഅവരുടെഅധ്യാപകരുംപങ്കെടുക്കുന്നകീർത്തനആലാപനമുണ്ടാകും. അതിനുശേഷംപത്മശ്രീകെ.ജി. ജയൻസംഗീതകച്ചേരിഅവതരിപ്പിക്കും. വൈകിട്ട്6മണിക്ക്പാക്ട്കുടുംബത്തിലെകുട്ടികൾഅവതരിപ്പിക്കുന്നരംഗപൂജയോടെനിളോത്സവംഅരങ്ങേറും.ബഹ്‌റൈനിലെപ്രശസ്തനൃത്തഅധ്യാപികയായസിന്ധ്യരാജനുംസംഘവുംഅവതരിപ്പിക്കുന്നനൃത്തരൂപമാണ്ആദ്യഇനം.  അതിനുശേഷംപാലക്കാടിന്റെതനതുക്ഷേത്രകലാരൂപമായകണ്യാർകളി,‘’ദുബായ്കൂട്ടം’’എന്നകൂട്ടായ്മയിലെപ്രഗത്ഭകലാകാരന്മാർഅവതരിപ്പിക്കും.നിളോത്സവത്തിന്റെമുഖ്യആകർഷണമായ''ജ്ഞാനപ്പാന''യെന്നനൃത്തശിൽപമാണ്അടുത്തഇനം.നിരവധിവേദികളിൽഅവതരിപ്പിച്ചുആസ്വാദകപ്രശംസനേടിയിട്ടുള്ളഈനൃത്തരൂപംഅവതരിപ്പിക്കുന്നത്പ്രശസ്തസിനിമതാരങ്ങളുംനർത്തകരുമായവിനീതുംകുമാരിലക്ഷ്മിഗോപാലസ്വാമിയുംസംഘവുമാണ്.

18 July 2024

Latest News